Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

I Egnshistorisk Forenings findes følgende interesse·grupper og udvalg:

Aktivitetsudvalget - 2018

 

Foredrags- og turudvalg:

Kjeld Reseke, Jørgen Jensen, Ib Nielsen, Ann Britt Müller, Birthe Trampedach, Eileen Amstrup

 

Egnshistorisk Nyt redaktion:

Jette Petersen, Robert Tinghøj Hansen, Conni Hejlsø, Karsten Haack

 

Årsskrift redaktion:

Christian Sørensen, Ann Britt Müller, Jette Petersen

 

Arkæologigruppe:

Esben Andersen, Ib Nielsen, Christian Sørensen

 

Teknisk udstyr:

Robert Tinghøj Hansen, Ib Nielsen, Erik Steinmann

 

Kontaktudvalg (Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv, Museumsrådet på Roskilde Museum, Roskilde Kommune, Jyllinge og Roskilde Biblioteker):

Esben Andersen, Jørgen Jensen, Robert Tinghøj Hansen, Kjeld Reseke

 

Hjemmesiden:

Erik Steinmann