Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

I Egnshistorisk Forenings findes følgende interesse·grupper og udvalg:

Foredrags- og turudvalg: Anni Ferdinand, Ib Nielsen, Birthe Trampedach, Finn Alm, Kjeld Reseke

 

Egnshistorisk Nyt: Jette Petersen, Conni Hejlsø, Robert Tinghøj Hansen, Karsten Haack

 

Årsskrift: Erik Steinmann, Jette Petersen, Christian Sørensen, Karsten Haack

 

Arkæologigruppe: Esben Andersen, Ib Nielsen, Flemming Brix, Christian Sørensen

 

Kontaktudvalg for Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv, Museumsrådet på Roskilde Museum, Roskilde Kommune, Jyllinge og Roskilde biblioteker: Christian Sørensen, Ib Nielsen,

Esben Andersen

 

Lyd- og billedoptagelser: Ib Nielsen, Robert Tinghøj Hansen, Erik Steinmann

 

Hjemmesiden: Erik Steinmann