Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

I Egnshistorisk Forenings findes følgende interesse·grupper og udvalg:

Aktivitetsudvalget - 2018


Foredrags- og turudvalg:

Kjeld Reseke, Jørgen Jensen, Ib Nielsen, Ann Britt Müller, Birthe Trampedach, Eileen Amstrup


Egnshistorisk Nyt redaktion:

Jette Petersen, Robert Tinghøj Hansen, Conni Hejlsø, Karsten Haack


Årsskrift redaktion:

Christian Sørensen, Ann Britt Müller, Jette Petersen


Arkæologigruppe:

Esben Andersen, Ib Nielsen, Christian Sørensen


Teknisk udstyr:

Robert Tinghøj Hansen, Ib Nielsen, Erik Steinmann


Kontaktudvalg (Gundsøegnens Lokalhistoriske Arkiv, Museumsrådet på Roskilde Museum, Roskilde Kommune, Jyllinge og Roskilde Biblioteker):

Esben Andersen, Jørgen Jensen, Robert Tinghøj Hansen, Kjeld Reseke


Hjemmesiden:

Erik Steinmann