Arrangementer

Arrangementer

 

-----0-----

 

Torsdag den 7. december kl. 19.30 - Foreningens julemøde

Mødested: Laden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23

Nu ligger datoen for vores julemøde fast, så den kan reserveres i kalenderen!

Der følger mere information i næste nummer af Egnshistorisk Nyt.