Arrangementer





Onsdag den 16. oktober 2019 kl. 19.00 – Foredrag om den nedlagte Midtsjællandske jernbane

Mødested: Laden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23, Jyllinge

Tidligere lærer Torben Jensen vil fortælle om banen, der aldrig blev færdigbygget. Den udgik fra Næstved i 1924 og blev ført via Ringsted og Hvalsø til Frederikssund. Den skulle efter planen have fortsat helt til Hillerød, men det opgav man. Allerede i 1936 blev strækningen fra Ringsted til Frederikssund nedlagt, og jernbanebroen over Roskilde Fjord ved Frederikssund blev taget ned og genbrugt over Limfjorden. Den dag i dag er der spor op gennem Hornsherred og i det midtsjællandske landskab efter banen.

Alle er velkomne.


---0---

 

Torsdag den 5. december 2019 kl. 19.00 – Foreningens julemøde

Mødet annonceres i Egnshistorisk Nyt nr. 4, der udkommer den 16. november 2019.

Arrangementet er kun for medlemmer.

Arrangementer