Indmeldelse

Indmeldelse

For indmeldelse i Egnshistorisk Forening

kontakt kasserer Jørgen Jensen, 4673 0276 / 2515 1066, turbolea@post5.tele.dk


Kontingentet er:


•Kontingent for personligt medlemskab - 100 kr.


•Husstandskontingent på 150 kr., som berettiger til ét eksemplar af vore publikationer. Det dækker sambo og børn i en husstand, f.eks. til arrangementer.


•Ønsker et par at støtte foreningen, kan man betale 200 kr., og så får man 2 sæt publikationer.