Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

I Egnshistorisk Forenings findes følgende interesse·grupper og udvalg:

Aktivitetsudvalget - 2018


Foredrags- og turudvalg:

Kjeld Reseke, Ib Nielsen, Ann Britt Müller, Birthe Trampedach, Eileen Amstrup


Egnshistorisk Nyt redaktion:

Jette Petersen, Robert Tinghøj Hansen, Conni Hejlsø, Ann Britt Müller


Årsskrift redaktion:

Christian Sørensen, Ann Britt Müller, Jette Petersen


Arkæologigruppe:

Esben Andersen, Ib Nielsen, Christian Sørensen


Teknisk udstyr:

Robert Tinghøj Hansen, Ib Nielsen, Erik Steinmann


Hjemmesiden:

Erik Steinmann