- Årsskrifter, old

Årsskrifter


Hæfterne kan bestilles under Publikationer, - husk at angive årgang.

Foreningens Årsskrift 2014

Indhold

Ib Nielsen: Stemmeværket ved Gundsøgård

Jette Petersen: Rørvævsfabrikken i Gundsømagle

Ulla Wibholm: Gundsølille, dens historie, befolkning og erhverv

Christian Sørensen: Sten i Gundsø VI

Nye Æresmedlemmer i foreningen

Foreningens Årsskrift 2013

Foreningens Årsskrift 2012

Årsskrift 2012 er sprængfyldt med spændende artikler.

Af indholdet kan nævnes:

Karsten Haack: Jyllinge i 1960'erne

Ulla Bech: I blå kjortel og gevær

En menig infanterists aftjening af 'Våbenøvelsen' som optakt til skæbneåret 1864,

hvor han deltager i slaget ved Dybbølstillingen

Poul Boelt: Spraglehøjgaard - Fra bondegård til kulturområde

Ib Nielsen: Store Valby

Erik Steinmann & Christian Sørensen: Sten i Gundsø. Om bla. Oddestenen og Margreterstenen samt Hødyssen ved Gundsømagle.Foreningens Årsskrift 2011

Årsskrift 2011 er sprængfyldt med spændende artikler.


Ulla Bech: Finland-Danmark - og retur

En beretning om to finnedrenges ophold i Danmark under krigen i årene 1942-43.


Ib Nielsen: Gerebro´s 350 års jubilæum                                                                 

Gerebro er en af Danmarks ældste landevejsbroer. Broens oprindelse kan spores

tilbage til 1661. Egnshistorisk Forening i Gundsø har gennem det sidste år renoveret broen.

Artiklen fortæller broens historie.

Hans Chr. Molt Aare Aaresøn: Erindringer fra min barndom i Jyllinge                                   

Spændende erindringshistorie fra Jyllinge, da forfatteren var barn i 1940-50’erne.

Artiklen er ledsaget af fine lokale fotos.

Christian Sørensen: De tidligste møller i det gamle Gundsø           

Øvre Værebro, Nedre Værebro og Hove Møllers historie.


Årets gang – i billeder                                                 

Fotos med højdepunkter fra Egnshistorisk Forenings arrangementer.

Årsskriftet er på 42 sider og udsendes til foreningens medlemmer

Foreningens Årsskrift 2010

Jyllinges 2000 år gamle stammebåd :

Af:Karsten Haack

I 1972 blev der fundet resterne af en stammebåd i strandkanten udfor     Strandvejen 3, tæt ved Hotel Søfryd.

En stammebåd var i oldtiden en båd fremstillet ved udhuling af en træstamme,(ofte af eg).

Deraf kommer navnet "Ege", som stadig bruges i betydningen : En  mindre robåd . I dag udtales en ege dog lokalt  omkring Roskilde  Fjord " aje ".

Af indholdet kan nævnes:

Karsten Haack: Gulddyssegårdens historie

Ulla Bech: Livet på Ryttergården

Christian Sørensen: Frans Magnussen

Karsten Haack: Om byudviklingen i Jyllinge

Christian Sørensen: Sten i Gundsø (om bla. gårdsten, vejrsten og mindesten)

Årets gang – i billeder med højdepunkter fra Egnshistorisk Forenings arrangementerDa Gundsømagle blev verdens navle :

Af: Anni Ferdinand

Denne artikel er en beretning om dengang Gundsømagle landsby fik besøg af

udenlandske landvæsenselever, samt om, hvorfor det netop blev Gundsømagles

gårdejere, der i en weekend hver sommer, i efterkrigsårene 1945-55, var værter for disse elever fra Den Internationale Højskole i Helsingør. I landsbyens forsamlingshus mødtes de udenlandske elever - lørdag aften - med

deres danske værter - til spisning og socialt samvær. Det byggede broer og skabte venskaber for livet.


Heste og hestefolk i Gundsø

Af: Hans Peter Jensen

Hestene var tidligere en vigtig del af livet og kulturen på landet. Gode heste var udtryk for velstand og driftighed.

I artiklen fortælles om de førende hesteavlere på Gundsøegnen inden for frederiksborghesten, den jyske hest og belgierhesten indtil omkring 1960.

Endvidere fortælles om heste i Danmark generelt, og om landboforeningerne og deres store betydning for avlsarbejdet. Som en kuriositet nævnes, at det var den højt præmierede jyske hingst ”Høvding”, der blev anvendt som model af billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen til rytterstatuen af Margrete I, der er opstillet ved Ro´s Torv i Roskilde.


Årets gang - i billeder:

Bl.a. med fotos fra forskellige arrangementer på

Fjordcentret Jyllinge , samt fra vores sommertur til Sydsjælland

Der er også fotos fra et par vandreture.