Hjem

Spændende nyt

Næste arrangement

Onsdag den 16. oktober 2019 kl. 19.00 – Foredrag om den nedlagte Midtsjællandske jernbane


Mødested: Laden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23, Jyllinge


Tidligere lærer Torben Jensen vil fortælle om banen, der aldrig blev færdigbygget. Den udgik fra Næstved i 1924 og blev ført via Ringsted og Hvalsø til Frederikssund. Den skulle efter planen have fortsat helt til Hillerød, men det opgav man. Allerede i 1936 blev strækningen fra Ringsted til Frederikssund nedlagt, og jernbanebroen over Roskilde Fjord ved Frederikssund blev taget ned og genbrugt over Limfjorden. Den dag i dag er der spor op gennem Hornsherred og i det midtsjællandske landskab efter banen.


Alle er velkomne.

                                                                             Indmeldelse og adresseændring - kontakt venligst foreningens kasserer:

Birthe Trampedach 2122 5349, kasserer@egnshistorie.dk