Hjem

Spændende nyt

Næste arrangement

OBS: Pga. Coronasvirus situationen er alle foreningens arrangementer udsat indtil efter 1. juni 2020.

Pas godt på hianden derude!
Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00 – Egnshistorisk Forenings generalforsamling

Mødested: Laden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23, Jyllinge

Kun for medlemmer.

Foreningens Årsskrift 2019 er udkommet

Af emner kan nævnes:

Pibergården, Eskilsø, Oddestensgårdene og Herringløse før og nu

(skriftet er udsendt til foreningens medlemmerne).

Kan bestilles hos foreningens Kasserer.Indmeldelse og adresseændring - kontakt venligst foreningens kasserer:

Birthe Trampedach 2122 5349, kasserer@egnshistorie.dk