Hjem

Spændende nyt

Næste arrangement

OBS: Pga. Coronasvirus situationen er alle foreningens arrangementer udsat indtil videre.

Pas godt på hianden derude!

Foreningens Årsskrift 2020 er udkommet

Af emner kan nævnes:

- Katte-Sara af Jette Petersen

- En favnfuld skolebøger af Christian Sørensen

- Hjørnegården af Ib Nielsen

- Sten i Gundsø - Genforeningssten af Christian Særensen

- Oldtosserne af Christian Sørensen

- Birthe Valbjørn mindeord af Jette Petersen


(skriftet er udsendt til foreningens medlemmerne).

Kan bestilles hos foreningens Kasserer.Indmeldelse og adresseændring - kontakt venligst foreningens kasserer:

Birthe Trampedach 2122 5349, kasserer@egnshistorie.dk