Hjem

Spændende nyt

Næste arrangementer


Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 19.00

Foredrag om Danfysik, den verdenskendte virksomhed i Jyllinge. Læs mere her.

Mødested: Laden, Jyllinge Præstegård, Bygaden 23, Jyllinge

Deltagelse: Alle er velkommen 


Torsdag den 9. december kl.19.00 Foreningnes julemøde

Husk at sætte kryds i kalenderen, for nu ligger datoen fast!

Julemøde vil blive annonceret i næste nummer af Egnshistorisk Nyt.