Publikationer

Publikationer


Du kan bestille bøgerne ved at kontakte foreningens kasserer.

Egnshistorisk Nyt Nr. 4 - 2017 - 43. årgang er kommet:


Dette spændende blad kan du få ved at melde dig ind i foreningen.

Dette gøres lettest ved at se under  Indmeldelse


GUNDSØ SET FRA LUFTEN


Et katalog - udgivet i anledning af Foreningens 40 års jubilæum.

Pris 100 kr

Stednavne på Roskilde Fjord


Her er bogen, for alle der interesserer sig for Roskilde Fjord og historien om, hvordan man orienteredesig før GPS`s kom til.

Bogen indeholder bl.a.·6 kortbilag der tilsammen viser fjorden fra Frederikssund til Lejre Vig·- med angivelse af de gamle stednavne som fiskerne har brugt i generationer.


Prisen for bogen er: 100,00 kr.Søkort med stednavne


Kortet har været udsolgt i nogle år, men er nu - på mange opfordringer - blevet genoptrykt.

Kortet dækker området fra Frederikssund til Lejre Vig.

Det er i farver med formatet 65 x 98 cm (selve bladet er 68 x 101,5 cm).


Søkortet sælges for 150 kr. til medlemmer af Egnshistorisk Forening i Gundsø. For ikke-medlemmer er prisen 200 kr.