Om foreningen


Om Egnshistorisk Forening


Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Gundsø dannet af Ågerup-Kirkerup og Jyllinge-Gundsømagle kommuner samt dele af Hvedstrup-Fløng. Gundsø kommune var på dette tidspunkt i rivende udvikling på grund af de mange tilflyttere med deraf følgende store bygge- og anlægsaktiviteter,  - især i Jyllinge-området.


Opførelsen af nye boligområder, og institutioner medførte, at egnshistoriske værdier – både af folkeminde og arkæologisk art stod i fare for at forsvinde. Derfor tog en kreds af historieinteresserede personer initiativ til en lokalhistorisk forening.


Egnshistorisk Forening for Gundsø blev stiftet 20. marts 1972.

Denne kreds af lokalhistorisk interesserede medlemmer er siden vokset, således at foreningen i dag har 480 medlemmer.

 

Foreningen har fra starten udfoldet sig ved oprettelsen af Det Lokalhistoriske Arkiv, indsamling af museumsgenstande, udstillinger, arkæologiske udgravninger, udflugter samt foredragsaftener og publikationer.

 

I 1982 sås det første store resultat af 10 års arbejde, idet Fjordmuseet blev åbnet på Jyllinge gamle skole. Museet voksede hurtigt ud af rammerne, og det var en stor dag, da museet i 1991 kunne åbne i egen bygning i Bygaden 28, Jyllinge (det tidligere forsamlingshus og brugsforening). Fjormuseet er dog siden overgået til Roskilde Museum og udstillingen er nedlagt.

 

Mange af Egnshistorisk Forenings medlemmer påtog sig gennem tiden et stor frivilligt arbejde på museet, det være sig med kustodetjeneste, arkivering og registrering af genstande og dokumenter.

 

Til vores medlemmer udsender foreningen medlemsbladet:

"Egnshistorisk nyt" 4 gange om året,

samt vores flagskib, et "Årsskrift".

 

Derudover udgives forskellige bøger og hæfter om lokalhistoriske emner.

Disse publikationer, som beskrives nærmere på siden Publikationer, kan købes af medlemmerne til særpriser så længe lager haves. 


"Giv freden en chance"


På sommerturen til Skåne besøgte vi Backåkra, mindepladsen for Dag Hammerskjöld, som ligger begravet ud til Østersøen ca. 50 km øst for Ystad. Vi samledes i meditationscirklen `Giv freden en chance´, hvor Poul Boelt holdt en lille tale, hvorefter  vi sang `Du gamla, Du fria, Du fjällhoga nord´