- Årsskrifter

Årsskrifter


Hæfterne er fyldt med spændende artikler om Set og Sket på Gundsø-egnen fortalt eller genfortalt af lokale borgere gennem årene.


Årsskrifterne kan bestilles under Publikationer, - husk at angive årgang.


Årsskrift 2021

Indhold:

Käthe Skov Larsen: Det sorte guld, Tørvegravning på Gundsø-egnen.

Ib Nielsen: Bronzealderhøjen Hvedshøj.

Jørgen Aare: Gamle kort fortæller historie.

Inga Floto og Eileen Amstrup: Jyllinge Syd, Et stykke samtidshistorie.

Mindeord for Ann Britt Müller, 1966-2021.


Årsskrift 2020

Indhold:

Jette Petersen: Katte-Sara.

Christian Sørensen: En favnfuld skolebøger.

Ib Nielsen: Hjørnegården, matr. 5, Store Valbyvej 208, Store Valby.

Christian Sørensen: Sten i Gundsø VIII.

Christian Sørensen: Oldtosserne i Egnshistorisk Forening i Gundsø.

Mindeord for BirtheValbjørn, 1939-2020


Årsskrift 2015

Indhold:

Ole Housøe v/Jette Petersen: Jyllinge - dengang, der var meget erhvervsliv i den gamle bydel.

Ib Nielsen: Ågerup Mølle - Matr. 10b Ågerup sogn.

Karsten Munkvad v/Jette Petersen: Skoletjenesten på Fjordmuseet.

Christian Sørensen: Sten i Gundsø VII

Ib Nielsen: Hyrehuset, Den gamle smedie på strandengen ved Bolund.

Karsten Haack: Hovedvej 6's historie.


Årsskrift 2014

Indhold:

Ib Nielsen: Stemmeværket ved Gundsøgård

Jette Petersen: Rørvævsfabrikken i Gundsømagle

Ulla Wibholm: Gundsølille, dens historie, befolkning og erhverv

Christian Sørensen: Sten i Gundsø VI

Nye Æresmedlemmer i foreningenÅrsskrift 2013

Indhold:

Karsten Haack: Gulddyssegårdens historie

Ulla Bech: Livet på Ryttergården

Christian Sørensen: Frans Magnussen

Karsten Haack: Om byudviklingen i Jyllinge

Christian Sørensen: Sten i Gundsø (om bla. gårdsten, vejrsten og mindesten)

Årets gang – i billeder med højdepunkter fra Egnshistorisk Forenings arrangementerÅrsskrift 2012

Indhold:

Karsten Haack: Jyllinge i 1960'erne

Ulla Bech: I blå kjortel og gevær

En menig infanterists aftjening af 'Våbenøvelsen' som optakt til skæbneåret 1864,

hvor han deltager i slaget ved Dybbølstillingen

Poul Boelt: Spraglehøjgaard - Fra bondegård til kulturområde

Ib Nielsen: Store Valby

Erik Steinmann & Christian Sørensen: Sten i Gundsø. Om bla. Oddestenen og Margrethestenen samt Hødyssen ved Gundsømagle.


Årsskrift 2011

Indhold:

Ulla Bech: Finland-Danmark - og retur

En beretning om to finnedrenges ophold i Danmark under krigen i årene 1942-43.

Ib Nielsen: Gerebro´s 350 års jubilæum                                                        

Hans Chr. Molt Aare Aaresøn: Erindringer fra min barndom i Jyllinge                 

Christian Sørensen: De tidligste møller i det gamle Gundsø           

Øvre Værebro, Nedre Værebro og Hove Møllers historie.Årsskrift 2010

Indhold:

Karsten Haack: Jyllinges 2000 år gamle stammebåd.

Anni Ferdinand: Da Gundsømagle blev verdens navle.

Hans Peter Jensen: Heste og hestefolk i Gundsø