- Bestyrelsen


Tillidsposter, besat af generalforsamlingen


Bestyrelsen

Valgperiode

Kontakt

Formand

Ole Hannecke

2023-2025

Næstformand

Robert Tinghøj Hansen

2023-2025

Kasserer

Birthe Trampedach

2023-2025

Sekretær

Jette Petersen

2024-2025

Bestyrelsesmedlem

Jacob Søegaard Nielsen

2024-2026

Bestyrelsesmedlem

Ib Nielsen

2022-2024

Suppleant

Eileen Amstrup

2024-2026


Suppleant

Ole Ilsøe

2024-2025


Suppleant

Erik Strand

2024-2025


Suppleant

Svend Aage Hansen

2024-2025


RevisorerRevisor

Jytte Christiansen

2024-2025


Revisor

Finn Larsen

2024-2025


Revisorsuppleant

Jørgen Aare

2024-2025