- Bestyrelsen


Tillidsposter, besat af generalforsamlingen


Bestyrelsen

Valgperiode

Kontakt

Formand

Ole Hannecke

2023-2025

Næstformand

Robert Tinghøj Hansen

2023-2025

Kasserer

Birthe Trampedach

2023-2025

Sekretær

Jette Petersen

2022-2024

Bestyrelsesmedlem

Jacob Søegaard Nielsen

2023-2025

Bestyrelsesmedlem

Ib Nielsen

2022-2024

Suppleant

Eileen Amstrup

2023-2024


Suppleant

Ole Ilsøe

2023-2024


Suppleant

Erik Strand

2023-2024


Suppleant

Svend Aage Hansen

2023-2024


RevisorerRevisor

Jytte Christiansen

2023-2024


Revisor

Christian Sørensen

2023-2024


Revisorsuppleant

Finn Larsen

2023-2024