Arrangementer


Arrangementer


Torsdag d. 16. november 2023, kl.19:00-22:00

Skibe og søfart i Danmarks Oldtid. Foredrag v/Morten Ravn, Vikingeskibsmuseet.

Med udgangspunkt i sin bog ”Skibe og søfart i Danmarks oldtid” giver Morten Ravn en sammenhængende beskrivelse af, hvordan vi fra jægerstenalderen til og med vikingetiden bevægede os på vandet. Hvordan stenaldermennesket kunne udnytte havet som fødekammer, og hvordan teknikken med skibsbygning udviklede sig, så vore forfædre kunne bevæge sig langt omkring. Der blev bygget krigsskibe til plyndrings- og erobringstogter, men også bredere lastskibe til de mere fredelige handels- og opdagelsesrejser.  Skibe og både blev bygget med en viden og et fantastisk håndelag, der skaber beundring den dag i dag.


Mødested: Laden i Jyllinge Præstegård.

Deltagere: Alle er velkommen.


Tirsdag d. 5. december kl 19:00- ca. 22:00

Egnshistorisk Forenings Julemøde

Nu nærmer julen sig, og vi byder hjertelig velkommen til foreningens traditionsrige julemøde. Det bliver en aften med musik og sang, historiefortælling – og en munter julekonkurrence med mange præmier.

Her er dækket op til hyggeligt kaffebord med julegodter og hjemmebag.

Prisen er 30,- kr. pr. deltager.


Tilmelding senest den 28. november til:

  • Birthe Trampedach, tlf. 2122 5349, eller
  • Jette Petersen, tlf. 5040 6146.

Der er tilmelding efter “først til mølle” princippet!                            


Mødested: Laden i Jyllinge Præstegård.

Deltagere: Kun for Foreningens Medlemmer


Torsdag d. 21. marts kl. 19:00

Genraforsamling 2024

Indkaldelse udsendes med Egnshistorisk Nyt 2024 nr. 1 


Mødested: Laden i Jyllinge Præstegård.

Deltagere: Kun for Foreningens Medlemmer