Indmeldelse


Indmeldelse


Sådan indmelder du dig i Egnshistorisk Forening:

 1. Udfyld nedenstående formular, der sendes til kassereren.
 2. Henvend dig til foreningens kasserer: Birthe Trampedach,
  tlf: 2122 5349, eller e-mail: kasserer@egnshistorie.dk

  Oplysningerne registreres i foreningens medlemsfortegnelse og bruges kun til udsendelse  af publikationer og kontakt til medlemmerne.


  Kontingentet for medlemskab af foreningen er 150,- kr/år.


  • Kontingentet er et husstandsmedlemskab og dækker:
   • Sambo og børn i husstanden
   • Deltagelse i alm. arrangementer.
   • 4 årlige nr. af Egnshistorisk Nyt.
   • Ét eksemplar af vore publikationer. 


  Betaling af kontingent sker hvert år og senest d. 1. marts til: 

  • Reg.nr 1551 kt.nr. 9205381, Danske Bank
  • eller ved henvendelse til foreningens kasserer.