Indmeldelse


Indmeldelse


Indmeldelse i Egnshistorisk Forening foregår ved 

henvendelse til foreningens kasserer:

Birthe Trampedach, tlf: 2122 5349, eller e-mail: kasserer@egnshistorie.dk


Kontingentet er:


  • Personligt medlemskab - 100 kr.
  • Husstandsmedlemskab - 150 kr.
    • Dækker sambo og børn i husstanden, f.eks. til arrangementer.
    • Berettiger til ét eksemplar af vore publikationer. 
  • Par der ønsker at støtte foreningen - 200 kr.
    • Berettiger til 2 sæt publikationer.